Trafikförsäkring

Dela

Om du äger ett motordrivet fordon som du använder i trafiken är du enligt lag ha minst ha tecknat en trafikförsäkring. Om ditt fordon har körförbud eller inte används regelbundet spelar ingen roll. Enda gången du inte behöver ha en giltig trafikförsäkring är om du har valt att ställa av ditt fordon och meddelat detta till Transportstyrelsen. I övriga fall är trafikförsäkringen obligatorisk och utöver den kan du sedan välja att teckna antingen en halv- eller helförsäkring för ett bättre skydd.

Nedan ska vi titta lite närmare på just trafikförsäkringen, vad den innehåller samt vad som händer om du skulle köra ditt fordon helt oförsäkrat.

Detta täcker trafikförsäkringen

Skulle du råka ut för följande situationer täcker din trafikförsäkring följande:

  • Om du är med om en olycka och passagerare kommer till skada täcker försäkringen samtliga sjukvårdskostnader, oavsett vem som var ansvarig till att olyckan skedde. Ersättning ger även för till exempel fotgängare eller cyklister som varit inblandade i olyckan.
  • Om du är med om en olycka som inte är ditt fel ersätts du för de kostnader som uppstått på ditt eget fordon. Ersättningen täcker även de föremål som du haft i bilen och som har skadats i samband med kollisionen. Är du ansvarig till olyckan, kanske på grund av vårdslös körning eller alkoholpåverkan, ges alltså ingen ersättning alls.
  • Om olyckan är ditt fel har du som sagt inte rätt till ersättning, dock täcker försäkringen de övriga parternas skador. Med andra ord ger ersättning för de inblandade bilisternas skador samt på övrig egendom som kommit till skada, som till exempel lyktstolpar eller staket.

Som du kanske märker så kan din räkning bli riktig dyr om din körning är anledningen till att en olycka inträffar. Viktigt att veta om trafikförsäkringen är att den inte ger någon form av ersättning vid till exempel brand, stöld eller skadegörelse. Att teckna en halv- eller helförsäkring med ett mer omfattande skydd till ditt fordon kan därför vara en god idé.

När ska en trafikförsäkring tecknas?

Kom ihåg att du aldrig får köra ditt fordon utan försäkring, oavsett om du precis köpt den och ska köra hem den eller om du bara ska köra den ifrån verkstaden. Ditt fordon ska alltid ha en trafikförsäkring om fordonet befinner sig i trafik helt enkelt. Därför är det viktigt att du kommer ihåg att teckna en trafikförsäkring direkt du blivit ägare till ett fordon eller direkt du ställer på fordonet igen. Ett avställt fordon behöver nämligen inte ha en gällande trafikförsäkring.

Vad händer om du inte har trafikförsäkring?

Skulle det vara så att du blir påkommen med att inte ha en trafikförsäkring på ditt fordon kommer detta rapporteras till Trafikförsäkringsföreningen. Du kommer då bli tvungen att betala en trafikförsäkringsavgift som kan ligga på upp till 100 kr per dag (detta om ditt fordon är en privat personbil). Med andra ord blir detta mycket dyrare för dig än om du hade tecknat trafikförsäkringen ifrån första början. På så sätt blir det billigare för din plånbok, inte minst om du skulle hamna i en tråkig olycka med dyra konsekvenser.

Vad är ett grönt kort?

Om du ofta reser med ditt fordon utomlands kan du ibland behöva ett grönt kort. Detta är ett bevis på att du har en trafikförsäkring som gäller i Sverige om en olycka skulle inträffa. Därför bör du alltid ha med dig ett grönt kort samt andra försäkrings- och registreringsunderlag (även om detta inte är ett krav i alla länder) för att vara på den säkra sidan.

I vissa länder är ett grönt kort obligatoriskt och skulle du inte vara medveten om detta kan du åka på dyra avgifter vid landsgränserna. Något du säkerligen vill hålla dig undan, särskilt om du är på semester. Exakt vilka länder som kräver ett grönt kort kan du hitta på Trafikförsäkringsföreningens hemsida.