MC-försäkring

Dela

Om du har en motorcykel bör du teckna en MC-försäkring. Enligt lag måste alla som har motorcykel ha en trafikförsäkring, med de flesta tecknar även en halv- eller helförsäkring för att ge sin motorcykel ett heltäckande skydd.

Trafikförsäkring för MC

Trafikförsäkringen är som sagt en obligatorisk MC-försäkring som täcker skador du orsakar på andra trafikanters fordon och ger ersättning om du skadar dig själv och/eller andra trafikanter. Däremot får du inte någon som helst ersättning för din skadade motorcykel.

Halvförsäkring för MC

I halvförsäkringen ingår allt som finns i den obligatoriska trafikförsäkringen, men denna typ av MC-försäkring ger även din motorcykel ett visst skydd.  Om någon stjäl din MC eller om den utsätts för skador på grund av stöldförsök får du ersättning. Du ersätts också om din MC börjar brinna eller om den får maskin- eller glasskador. Dessutom får du hjälp med bärgning om det skulle behövas och du får rättshjälp om du skulle hamna i en tvist.

Helförsäkring för MC

De flesta motorcyklister är mycket rädda om sina motorcyklar. Om du verkligen bryr dig om din MC bör du teckna en helförsäkring. En helförsäkring är den mest omfattande MC-försäkringen. I en helförsäkring ingår allt som finns i trafik- och halvförsäkringen, men denna typ av MC-försäkring ger även din motorcykel ett heltäckande skydd. En helförsäkring för MC täcker också vagnskador och om din motorcykel skulle utsättas för skadegörelse. Om du själv orsakar din motorcykel skada, till exempel på grund av en olycka, får du också ersättning.

Vad kostar en MC-försäkring?

Det är svårt att säga hur mycket MC-försäkring kostar. Det beror på många faktorer, som till exempel vilken motorcykel du har, hur gammal du är, om du är man eller kvinna och var du bor. Det går därför inte på rak arm svara exakt hur mycket en MC-försäkring kostar. Kontakta försäkringsbolaget och ge dem dina uppgifter så kommer du genast få du ett pris som gäller just dig och din MC.