Hundförsäkring

Dela

De flesta hundägare väljer att försäkra sin hund för att ha möjlighet att ge hunden vård vid sjukdom eller olycksfall. Vilken hundförsäkring man bör välja beror till stor del på ålder, ras och behov av försäkringsskydd.

Hundförsäkringens ”Tre delar”

I likhet med många andra försäkringar går det att anpassa en hundförsäkring utifrån de behov man har. Den grundläggande delen är veterinärvårdsförsäkringen. Det är veterinärvårdsförsäkringen som ger ersättning om man behöver ta med hunden till veterinär för att få vård på grund av olycksfall eller sjukdom.  Försäkringen ersätter då kostnaden för vården så länge som den sker av legitimerad veterinär.

Alla hundförsäkringar har undantag då ersättning inte ges eller där maximalt ersättningsbelopp är lägre. Det kan exempel vara begränsningar gällande ålder på hunden eller att ersättning inte ges för vissa sjukdomar.  En sak som kan skilja försäkringarna åt är även om ersättning går att få för medicin eller rehabiliterande åtgärder.

Generellt ger alltså veterinärvårdsförsäkringen ersättning för vård vid sjukdomar och olyckor även om vissa undantag finns.

Livförsäkring

Ibland ingår livförsäkring som ”standard” när en hundförsäkring tecknas. I andra fall får man teckna det som en tilläggsförsäkring. Livförsäkringen ger ersättning om hunden avlider inom en viss ålder. Det gäller även om en veterinär anser att hunden bör avlivas istället för att vårdas efter allvarliga sjukdomar eller stora olycksskador.

En livförsäkring brukar gälla upp till att hunden blir 8-11 år (ofta beroende på ras) men kan bara tecknas fram till att hunden är 5-6år. De som vill ha en livförsäkring bör alltså teckna detta på hunden når den åldern.

Tilläggsförsäkringar

Genom en rad olika tilläggsförsäkringar kan hundförsäkringen anpassas helt utifrån de behov som husse/matte och hunden har. Några av de vanligare tilläggen som kan tecknas till en hundförsäkring är:

  • Trygghetsförsäkring/Reseförsäkring – Även om det skiljer något mellan dessa två tilläggen så ger bägge ersättning om man måste boka av en resa för att hunden har blivit sjuk eller skadat sig allvarligt. Det gäller alltså även om hunden inte skulle följt med på resan. För husse/matte kan det vara skönt att kunna vara hemma och vårda hunden istället för att resa iväg på den planerade resan.
  • Rehabilitering/Medicin – I vissa veterinärvårdsförsäkringar ingår ersättning för medicin och rehabilitering. Men när detta saknas (eller om man vill höja ersättningsnivåerna) kan detta tillägg tecknas.
  • Användbarhet – I det fall man har en utställningshund, jakthund eller en hund som på annat sätt har en mycket specifik arbetsuppgift kan detta tillägg tecknas. Man får då ersättning om hunden förlorar denna egenskap.

Det finns väldigt många tilläggsförsäkringar som kan anpassa hundförsäkringen. En del bolag har däremot mycket få tillägg men har istället ett större grundskydd i veterinärvårdsförsäkringen.

Vad kostar en hundförsäkring?

Hur mycket en hundförsäkring kostar beror på ett flertal faktorer. Bland annat ras, ålder, vald självrisknivå samt om tilläggsförsäkringar ska tecknas eller inte. Via försäkringsbolagens hemsidor kan man ange relevant information och inom några minuter få ett kostnadsförslag på hundförsäkringen. Prisnivåerna kan skilja kraftigt men till viss del beror detta på att försäkringarna även har olika innehåll gällande bland annat ersättningsnivåer och vad som ersätts. Genom att jämföra försäkringsbolag kan du snabbt hitta den bästa hundförsäkringen för dig och din hund.

En försäkring med hög självrisk

En sak som karaktäriserar hundförsäkringar (och andra djurförsäkringar) är att det är en relativt hög självrisk. Det är därmed en punkt som man bör titta på när man väljer hundförsäkring. Det absolut vanligaste är att självrisken är uppbyggd av en fast avgift samt en rörlig avgift. Exempelvis kan det betyda att man betalar 1500kr som en fast avgift och sedan 20% av den kostnad som uppstod vid vårdbehovet. Många bolag har flera olika självrisknivåer att välja på. Väljer man högre nivå blir premien lägre.

Detta är därmed en punkt som skiljer stort mot många andra försäkringar där det är vanligast med enbart en fast självrisk.