Hemförsäkring

Dela

Hemförsäkring är den vanligaste försäkringen för privatpersoner. Den finns i form av villaförsäkring, bostadsrättsförsäkring, hyresrättsförsäkring, fritidshusförsäkring och gårdsförsäkring.

Hemförsäkringen skyddar ditt hem om någonting skulle inträffa, t ex brand, inbrott eller annan skadegörelse. Hemförsäkringen täcker alla som är folkbokförda i ett hushåll.

I hemförsäkring för villa, hyresrätt och bostadsrätt ingår även andra typer av skydd:

Rättsskydd

Rättskydd innebär att du får ekonomisk hjälp om du någon gång behöver anlita en advokat. Oftast har försäkringsbolagen ett maxbelopp. Det vanligaste är att du får hjälp med 80 % av kostnaden, 20 % får du betala själv.

Reseskydd

Reseskyddet hjälper dig om du drabbas av olycka, blir sjuk eller om något skulle hända ditt bagage eller dina ägodelar medan du befinner dig utomlands. Skyddet gäller de första 45 dagarna. Om du är borta en längre tid finns det olika tilläggsförsäkringar som kan köpas hos försäkringsbolagen.

Ansvarsskydd

Om någon skulle kräva dig på skadestånd så kan försäkringsbolaget hjälpa dig.

Överfallsskydd

Överfallsskyddet kan ge dig ekonomisk hjälp om du har blivit överfallen och misshandlad.

Krisskydd

Krisskyddet hjälper dig om du skulle behöva behandling hos psykolog vid olika typer av krissituationer

Gårdsförsäkring & Fritidshusförsäkring

I gårdsförsäkring och fritidshusförsäkring ingår inte reseskydd och överfallsskydd. Däremot ingår följande i gårdsförsäkring:

– Investeringsskydd: Investeringsskyddet gäller vid skada av till- och/eller ombyggnad.

– Merutgifter och hyresbortfall: Ekonomisk hjälp vid ökade kostnader och/eller förlorade intäkter.

Teckna din hemförsäkring hos Moderna Försäkringar.