Barnförsäkring

Dela

En barnförsäkring kan vara guld värd om olyckan är framme. Barnförsäkringen ger ersättning för en mängd olika sjukdomar och olyckor och kan därför ge både er föräldrar och ert barn ett välbehövligt tillskott om något skulle hända. Nu ska vi på jamforforsakring.nu visa dig vad en barnförsäkring innehåller i detalj.

Det här täcker en barnförsäkring

Sjukhusvistelse och vård i hemmet. Det är inte sällan ett barn måste vårdas på sjukhus i några dagar på grund av en sjukdom eller en skada, oftast handlar det tack och lov inte om några allvarliga saker. Om ni har en barnförsäkring får ni ersättning från dag 1 om ert barn skulle hamna på sjukhus och även om barnet efter sjukhusvistelsen måste vårdas i hemmet.

Medicinsk och ekonomisk invaliditet. Om ert barn på grund av en sjukdom eller en olycka får nedsatt funktionsförmåga (medicinsk invaliditet) eller nedsatt arbetsförmåga (ekonomisk invaliditet) får barnet ersättning i form av en klumpsumma eller en månadsersättning. Hur hög ersättningen blir beror på hur pass nedsatt barnets funktionsförmåga eller arbetsförmåga är.

Vissa diagnoser. Om ert barn får en viss diagnos, till exempel en cancerdiagnos eller en diagnos för aspergers syndrom, kan barnet få ett engångsbelopp direkt efter diagnosen.

Handikapp. Om ni måste handikappanpassa ert hem får ni också ett engångsbelopp som täcker en del av (eller hela) kostnaderna för anpassningen.

Tandskador och ärrbildning. Om ert barn skulle skada sina permanenta tänder eller har fått vanprydande ärr får ni ersättning för specialistvård.

Krishantering. De flesta barnförsäkringar ger ersättning om ert barn har upplevt en traumatisk upplevelse och behöver professionell hjälp.

Livförsäkring. I en barnförsäkring ingår även en livförsäkring som ger ersättning om det värsta skulle händ, det vill säga att ert barn avlider.

Pris för barnförsäkring

Priset för en barnförsäkring beror dels på vilket försäkringsbolag du vänder dig till, dels på hur omfattande försäkringen är. Därför är det viktigt att du först jämför försäkringar innan du tecknar en barnförsäkring.