Olika försäkringar

Dela

Andra privatförsäkringar än hemförsäkring som försäkringsbolagen erbjuder är bland annat ett antal personförsäkringar och fordonsförsäkring. Här följer snabb information om de olika försäkringarna.

Livsförsäkring

Livförsäkringen skyddar dina anhöriga om du skulle avlida före 65-års ålder. Du väljer det belopp (minimum- och maximumbelopp beror på vilket försäkringsbolag du väljer) och vem pengarna ska betalas ut till.

Barnförsäkring

Barnförsäkringen innebär bland annat att du som förälder/vårdnadshavare får ekonomisk ersättning om ditt barn blir sjukt under en längre tid. Skulle ditt barn drabbas av olycka med bestående men betalas ersättning ut till barnet. Ersättning erhålles inte bara vid invaliditet utan även vid dödsfall.

Gravidförsäkring

Gravidförsäkring är gratis hos de flesta försäkringsbolag och ger ett försäkringsskydd åt den gravida kvinnan och det ofödda barnet om t ex en olycka inträffar. Många försäkringsbolag erbjuder en tilläggsförsäkring (mot kostnad) som ger ekonomisk ersättning om skador på barnet uppstår vid för tidig födsel eller om något går fel under förlossningen. Den här försäkringen är viktig eftersom en vanlig barnförsäkring inte kan tecknas förrän barnet är fött.

Fordonförsäkring

Fordonsförsäkring finns många olika former, alltifrån bil- och båtförsäkring till åkgräsklipparförsäkring. Försäkringen gäller givetvis vid olycksfall och skada. Man kan välja mellan helförsäkring och halvförsäkring beroende på hur mycket man vill att försäkringen ska täcka.